Kjelsåsveien 7

Eksisterende forretningsbygg i Kjelsåsveien 7 er planlagt utvidet med tilbygg. Eksisterende bebyggelse er på ca. 410m² BYA mens tilbygget er på 350m². Det skal etableres underlag for rammesøknad i forbindelse med VA og overvann.

Silurveien 18-20

VA Visjon bistår Urbanium med detaljreguleringsfase med tanke på overvann for nytt boligprosjekt. Det skal bygges ca 50 nye leiligheter på 3,5 mål tomt.