Kjelsåsveien 7

Eksisterende forretningsbygg i Kjelsåsveien 7 er planlagt utvidet med tilbygg. Eksisterende bebyggelse er på ca. 410m² BYA mens tilbygget er på 350m². Det skal etableres underlag for rammesøknad i forbindelse med VA og overvann.