Bekkeåpning på Kalnes

VA Visjon, i samarbeid med Dronninga Landskap, deltar i utforming og detaljering av ny bekkeåpning av en gammel bekkelukking på et jorde i forbindelse med Kalnes Videregående skole.

Libakkveien 13-15

Utbygging av to eksisterende tomter med fortetting og større boligblokker og leiligheter. Det er behov for bistand med overvannshåndtering til detaljregulering.

Kjelsåsveien 7

Eksisterende forretningsbygg i Kjelsåsveien 7 er planlagt utvidet med tilbygg. Eksisterende bebyggelse er på ca. 410m² BYA mens tilbygget er på 350m². Det skal etableres underlag for rammesøknad i forbindelse med VA og overvann.