Kommunedelplan vann og avløp – Indre Østfold kommune

VA Visjon og Ingenia AS er hentet inn for å bistå nye Indre Østfold kommune med å utforme ny kommunedelplan for vann og avløp.

Indre Østfold ble en ny kommune i 2020, og er slått sammen av fem tidligere kommuner: Eidsberg, Hobøl, Trøgstad, Spydeberg og Askim. Mye av arbeidet med kommunedelplanen består i å kartlegge og samkjøre de tidligere kommunene til å nå samhandle som den nye storkommunen den er.

VA Visjon sitt arbeid består blant annet i å fasilitere og koordinere relevante aktører, gjennomføre vurderinger og analyser, og utforme handlingsplan. Kommunedelplanen utformes etter DiVA-metodikken.

Arbeidet forventes å være ferdigstilt i 2022.