Kontakt

Gunnar Dahl (tidl. Olsson)

Sivilingeniør va

Gunnar Dahl har lang erfaring fra Norconsult, der han har arbeidet med rådgiving for VA og overvann for alle typer av kunder, fra kommunale aktører til private utbyggere.
Arbeidene omfatter alle faser av et prosjekt, fra forprosjekt,  utredninger, søknader, detaljprosjektering, oppfølging i byggefasen til ferdigstilling av som bygget-grunnlag.
For en mer utførlig beskrivelse finnes en link til Gunnars CV under.

Tel: 407 08 932
CV

Hans Martin Eikerol

sivilingeniør va

Hans Martin har mange års erfaring som rådgiver innen vann- og avløpsbransjen. Han er tidligere utdannet rørlegger med en praktisk tilnærming til faget.
I løpet av sin tid som rådgiver han han tilegnet seg bred kompetanse innen både prosjektering, hydraulisk modellering og overordnet planlegging.
Utover dette har han unik spisskompetanse innen avansert databehandling og BIM. Han har programmert en rekke ulike verktøy og plugins for bl. annet AutoCAD, Civil 3d og Rhinoceros.

Tel: 920 51 030
CV

Patrick Bakke

sivilingeniør va

Patrick har erfaring fra Norsk Vann, Norconsult og Oslo Vann- og Avløpsetaten. Han har jobbet med dimensjonering og prosjektering av VA-anlegg for både kommunale og private kunder. I kommunen jobbet han med tidligfase planlegging og utarbeidet konseptvalgutredninger. Patrick har også god kjennskap til hydrauliske modelleringsverktøy både for vann- og avløp. Han er en engasjert VA-ingeniør som alltid er ute etter å finne de beste løsningene for kunden.

Tel: 479 42 218

CV

Gunhild Nersten

Sivilingeniør va

Gunhild Nersten har omfattende erfaring fra ledende rådgivningsfirmaer, inkludert Sweco og Multiconsult, med spesialisering innen VA og overvannshåndtering. Hun har betjent et bredt spekter av kunder, fra kommunale myndigheter til private utviklere.
Gunhild er ekspert på alle prosjektfaser, inkludert forprosjektering, utredning, søknadsprosesser, detaljprosjektering, oppfølging i byggefasen og ferdigstillelsesdokumentasjon. Hun har spilt en sentral rolle i å sikre vellykkede prosjekter fra start til slutt.
I tillegg til VA- og overvannsrådgivning, har Gunhild betydelig erfaring med BREEAM-dokumentasjon for overvann (BREEAM NOR 2016 Pol03 og BREEAM v6.0 LE08). For en mer utførlig beskrivelse finnes en link til Gunhilds CV under.

Tel: 418 15 940
CV

Erlend Øydvin

Sivilingeniør VA

Erlend Øydvin har jobbet to år for Norconsult før han ble med i VA-Visjon. Som rådgiver har han opparbeidet seg bred erfaring innen detaljprosjektering, overordnet planlegging, hydraulisk modellering og landmåling. Han har i tillegg en god del erfaring med programmering og simulering i MATLAB, Python og C

Tel: 908 43 512
CV

Du kan også fylle ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut hvordan du ønsker å bli kontaktet. Det er mulig å krysse for begge alternativene.