Kontakt

Gunnar Olsson

Gunnar Olsson

sivilingeniør va

Gunnar Olsson har lang erfaring fra Norconsult, der han har arbeidet med rådgiving for VA og overvann for alle typer av kunder, fra kommunale aktører til private utbyggere.
Arbeidene omfatter alle faser av et prosjekt, fra forprosjekt,  utredninger, søknader, detaljprosjektering, oppfølging i byggefasen til ferdigstilling av som bygget-grunnlag.
For en mer utførlig beskrivelse finnes en link til Gunnars CV under.

Tel: 407 08 932
CV

Hans Martin Eikerol

Hans Martin Eikerol

sivilingeniør va

Hans Martin har mange års erfaring som rådgiver innen vann- og avløpsbransjen. Han er tidligere utdannet rørlegger med en praktisk tilnærming til faget.
I løpet av sin tid som rådgiver han han tilegnet seg bred kompetanse innen både prosjektering, hydraulisk modellering og overordnet planlegging.
Utover dette har han unik spisskompetanse innen avansert databehandling og BIM. Han har programmert en rekke ulike verktøy og plugins for bl. annet AutoCAD, Civil 3d og Rhinoceros.

Tel: 920 51 030
CV

Erlend Øydvin

Erlend Øydvin

Sivilingeniør VA

Erlend Øydvin har jobbet to år for Norconsult før han ble med i VA-Visjon. Som rådgiver har han opparbeidet seg bred erfaring innen detaljprosjektering, overordnet planlegging, hydraulisk modellering og landmåling. Han har i tillegg en god del erfaring med programmering og simulering i MATLAB, Python og C

Tel: 908 43 512
CV

Eivind Dalevold

Eivind Dalevold

sivilingeniør va

Eivind har jobbet 5 år i Asker Kommune før han begynte hos oss i VA Visjon. I kommunen jobbet han mye med avløpsmodellering, GIS, fremmedvannsproblematikk, måledata fra sensorer og SCADA-system, avløpspumpestasjoner og sanerings- og hovedplanarbeid. Han har god innsikt i kommunens prosesser, systemer og datagrunnlag, og er en racer i programmering i Python.

Tel: 900 98 115
CV

Du kan også fylle ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut hvordan du ønsker å bli kontaktet. Det er mulig å krysse for begge alternativene.