VA Visjon AS er et firma som eies og driftes av erfarne sivilingeniører med solid erfaring fra VA-bransjen. 

For overvann ligger vårt fokus i å lage fremtidsrettede, lokale, åpne og blågrønne løsninger som også ivaretar en sikker flomhåndtering. Med sentral godkjenning tiltaksklasse 3 innen «prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg» kan vi hjelpe kundene våre med å løse komplekse utfordringer som kan oppstå innen VA og overvann.

Vi har erfaring med små og store tverrfaglige prosjekter som spenner fra tidlige overordnede utredninger til detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen. VA Visjon har også et sterkt fokus på BIM og digitalisering, og er medlem i utviklingsforum i buildingSMART. Gjennom programmering utvikler vi egne program og funksjoner for å løse utfordringer for våre kunder på en effektiv måte.

 

 

VA Visjon ønsker å bidra

Vann er vår viktigste råvare, avgjørende for alt liv på jorden. 

Alle er ikke like heldige som oss i Norge. På mange steder på jorden er vannrelaterte utfordringer helt livsavgjørende. Vi hos VA Visjon ønsker å gi noe tilbake til de som ikke har samme muligheter som oss her i Norge. Vi vil derfor årlig gi en del av vårt overskudd til veldedige organisasjoner som arbeider med vannrelatert bistand og krisehjelp. Dersom du ønsker å vite mer om vårt bistandsarbeid kan du gjerne kontakte oss.