Skytterdalen 4

Det skal etableres nye boliger i Skytterdalen, Sandvika. VA Visjon bistår Urbanium med overvannshåndtering og kontroll av brannvannsdekning for prosjektet.