LandXML til Civil3d

VA Visjon bistår Scan Survey med å etablere egen plugin til AutoCAD Civil 3d for bruk i deres daglige virksomhet. Oppdraget går ut på å programmere en plugin for Civil 3d, men tilhørende pakking og distribusjon for intern bruk hos Scan Survey.