Rælingen kommune – Kartlegging VA

Rælingen kommune hadde behov for god oversikt over tilgjengelige data og tilstand på egne ledninger. VA Visjon har utviklet programvare som forenkler visualisering og gjennomgang av kommunale ledningsdata.

Rælingen mottok en rekke digitalt underlag i leveransen, som de i det videre benytter til planlegging og prioritering av prosjekter for sanering.